Een groot aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt valt buiten de boot als het gaat om het vinden van werk. Waarom? Door onder andere gebrekkige of verkeerde informatie over de (subsidie)mogelijkheden van medewerkers met inzet naar vermogen, onjuiste percepties en (voor)oordelen. Expertisecentrum BESO gaat uit van de talenten én mogelijkheden van deze mensen en zijn ervan overtuigd dat deze groep een meerwaarde oplevert voor uw organisatie.