We zijn zeer trots op deze productie en hebben Severinus leren kennen als een warme en kleurrijke mensen organisatie. Primair voor mensen van jong tot oud met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking en hun naasten. Ook mensen met (beginnende) dementie zijn op hun plek bij Severinus.