Een portretfilm over het leven met antistollingsmiddelen, dat is gemaakt in opdracht van het Diagnostisch centrum Saltro.