MS is een chronische ziekte, een ziekte die nooit overgaat. Daarom is het belangrijk dat de patiënt zelf leert wat deze ziekte is, wat de gevolgen zijn, hoe klachten en symptomen te verlichten zijn en welke zorgverleners ingeschakeld kunnen worden als het nodig is.
MS Zorg Nederland heeft ervoor gekozen om deze informatie visueel te vertalen in video content. Wij voelen ons vereerd om hieraan mee te werken en kijken terug op een bijzondere samenwerking met alle betrokkenen.


We zijn zeer trots op deze productie en hebben Severinus leren kennen als een warme en kleurrijke mensen organisatie. Primair voor mensen van jong tot oud met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking en hun naasten. Ook mensen met (beginnende) dementie zijn op hun plek bij Severinus.


Een groot aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt valt buiten de boot als het gaat om het vinden van werk. Waarom? Door onder andere gebrekkige of verkeerde informatie over de (subsidie)mogelijkheden van medewerkers met inzet naar vermogen, onjuiste percepties en (voor)oordelen. Expertisecentrum BESO gaat uit van de talenten én mogelijkheden van deze mensen en zijn ervan overtuigd dat deze groep een meerwaarde oplevert voor uw organisatie.


MVRO is een nationaal en internationaal opererend bureau voor retailbouwmanagement.
Voor dit bedrijf ontwikkelden wij een film over materialen en retail.