We zijn zeer trots op deze productie en hebben Severinus leren kennen als een warme en kleurrijke mensen organisatie. Primair voor mensen van jong tot oud met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking en hun naasten. Ook mensen met (beginnende) dementie zijn op hun plek bij Severinus.

Verzekerden hebben jaarlijks de mogelijkheid een andere zorgverzekeraar te kiezen. Vergelijkingssite Geld.nl helpt verzekerden hierin de juiste keuze te maken. Bala Media maakte een korte commercial voor Geld.nl. Deze werd tijdens dit jaarlijkse overstapmoment online verspreid.


Een groot aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt valt buiten de boot als het gaat om het vinden van werk. Waarom? Door onder andere gebrekkige of verkeerde informatie over de (subsidie)mogelijkheden van medewerkers met inzet naar vermogen, onjuiste percepties en (voor)oordelen. Expertisecentrum BESO gaat uit van de talenten én mogelijkheden van deze mensen en zijn ervan overtuigd dat deze groep een meerwaarde oplevert voor uw organisatie.


MVRO is een nationaal en internationaal opererend bureau voor retailbouwmanagement.
Voor dit bedrijf ontwikkelden wij een film over materialen en retail.